„GCG Sterihand GEL“ Rankų gelis

1.5529.95 su PVM

RANKŲ DEZINFEKCINIS GELIS ETANOLIO PAGRINDU

GCG STERIHAND GEL – tirštas ir skaidrus etanolio pagrindu pagamintas rankų higieninis gelis, skirtas asmeniniam ir profesionaliam naudojimui.
GCG STERIHAND GEL, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

Higieniniam rankų paruošimui:
Užtepkite 3 ml GCG STERIHAND GEL ant nuplautų ir nusausintų rankų ir įtrinkite, kol rankos taps sausos. Įtrynimo laikas – 30 sekundžių. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna.

Veikliosios medžiagos:
Etanolis 72%;
Alkyl (C12-18) dimethylbenzylammonium chloridas 0,1%;
Alkyl (C12-14) ethylbenzylammonium chloridas 0,1%.
Sudėtyje yra glicerolio.

Pavojingumo / atsargumo frazės:
Flam. Liq. 2: H225 – Labai degūs skystis ir garai.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.
P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų.

Išvalyti

Papildoma informacija

Tūris

100 ml., 5 L

X

Your Shopping cart

Close