„Chlorinex-60“ Chloro tabletės

31.95 su PVM

Chloro tabletės 300 vnt.

Visuomenės sveikatos priežiūros ir maisto dezinfekantas (2 ir 4 tipo biocidas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, įrankiams ir inventoriui dezinfekuoti sveikatos priežiūros, socialinės globos ir rūpybos, švietimo įstaigose, pirtyse, plaukymo baseinuose, maisto pramonės ir žemės ūkio įmonėse; krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams, panaudotoms vienkartinėms medicininėms medicininėmis priemonėms nukenksminti; plaukymo baseinų vandeniui dezinfekuoti. Pasižymi plačiu fungicidiniu ir baktericidiniu efektu, naikina Gram teigiamas ir Gram neigiamas bakterijas,tame tarpe(TBC), dezaktyvuoja virusus. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.

Naudojimas

Darbiniai tirpalai gaminami prieš naudojimą į reikiamą vandens kiekį įdedant CHLORINEX 60 tabletes.

Chloro poveikiui atsparūs patalpų paviršius (grindis, sienas ir kt.), inventorių ir įrankius dezinfekuoti šluostant darbiniu tirpalu sudrėkinta šluoste. Ekspozicijos laikas naudojant 0,015 % aktyviojo chloro(vieną tabletę ištirpinus 10 l vandens) darbinį tirpalą 30 min. Po ekspozicijos paviršius, inventorių ir įrankius, kurie gali liestis su maistu, pašarais, žmogaus ar gyvūnų oda, gerai nuplauti vandeniu.

Krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštus paviršius nukenksminti naudojant 1 % aktyviojo chloro(20 tablečių ištirpinus 3 l vandens) tirpalą. Ekspozicijos laikas 30 min.

Panaudotas vienkartines medicinines priemones nukenksminti jas pamerkiant į 0,25 % aktyviojo chloro (5 tabletės ištirpinamos 3 l vandens) tirpalą. Ekspozicijos laikas 60 min.

Plaukymo baseinų vanduo dezinfekuojamas ir liekamojo chloro kiekis jame nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 109:2005 ,,Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti geriamam vandeniui dezinfekuoti.

Naudoti pirštines.

Abejojant, kad CHLORINEX 60 gali gadinti paviršių, visada išbandykite ant nedidelio ploto.

Dezinfekcijos metu ir iki tol, kol patalpa nebus gerai išvėdinta, joje negali būti žmonių ir gyvūnų.

Veiklioji medžiaga natrio dichlorizocianuratas, dihidratas, 56-60 % (vienoje 3.3 – 3.5 g tabletėje 1,5g aktyviojo chloro)

X

Your Shopping cart

Close