„GCG Sterihand“ Rankų dezinfekcijai

1.2524.95 su PVM

ETANOLIO PAGRINDO RANKŲ DEZIFEKTANTAS

GCG STERIHAND – bekvapis ir skaidrus etanolio pagrindu pagamintas rankų higieninis skystis, skirtas asmeniniam ir profesionaliam naudojimui.
GCG STERIHAND, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

Sudėtis:
Etanolis 72%;
Alkyl (C12-18) dimethylbenzylammonium chloridas 0,1%;
Alkyl (C12-14) ethylbenzylammonium chloridas 0,1%.

Higieniniam rankų paruošimui:
Užtepkite 3 ml GCG STERIHAND ant nuplautų ir nusausintų rankų ir įtrinkite, kol rankos taps sausos. Įtrynimo laikas – 30 sekundžių. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna.

Chirurginiam rankų paruošimui:
Du kartus užtepkite 3 ml GCG STERIHAND ant nuplautų ir nusausintų plaštakų bei dilbių ir įtrinkite (svarbu, kad tirpalu būtų padengtas visas dezinfekuojamos odos plotas). Įtrynimo laikas 1,5 minutes. Reikia dezinfekuoti ir plaštakas, ir dilbius.

Pavojingumo / atsargumo frazės:
Flam. Liq. 2: H225 – Labai degūs skystis ir garai
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti
P233: Talpyklą laikyti sandariai uždarytą
P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje
P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis pavojingų atliekų ar pakuočių tvarkymo reglamentų

Išvalyti

Papildoma informacija

Tūris

100 ml, 5 L

X

Your Shopping cart

Close